Browsing Category

Tin

IUH xét công nhận tốt nghiệp tháng 8 năm 2020

IUH thông báo xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 8 năm 2020 đối với các bậc đào tạo còn trong thời hạn học tập tại trường: DH10, DH6TCVB2, DH11VL, CD17, NC8 và các khóa học trở về sau. Từ ngày 10/5 đến ngày 3/8/2020: Sinh viên nộp đơn…