Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi minh họa cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Tổ hợp Khoa học xã hội là 1 trong 2 tổ hợp thi mà thí sinh lựa chọn để đủ điều kiện xét tốt nghiệp lẫn sử dụng kết quả thi đại học.

Cũng như mọi năm, tổ hợp Khoa học xã hội gồm 3 môn Lịch Sử, Địa Lý, Giáo Dục Công Dân. Tổng thời lượng làm bài là 150 phút chia đều cho 3 môn, mỗi môn 50 phút. Hình thức thi là các câu hỏi trắc nghiệm. Đề thi minh họa lần này dựa trên những nội dung đã tinh giản mà bộ đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn LỊCH SỬ:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 1.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 2.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 3.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 4.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn ĐỊA LÝ:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 5.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 6.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 7.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 8.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 9.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 10.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 11.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 12.

Gợi ý đáp án môn Địa lý do giáo viên của Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội - Ảnh 13.