Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Tiếng Anh và đáp án

Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Tiếng Anh - Ảnh 1.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Tiếng Anh - Ảnh 2.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Tiếng Anh - Ảnh 3.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Tiếng Anh - Ảnh 4.Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Tiếng Anh - Ảnh 5.

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh do giáo viên của Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Tiếng Anh - Ảnh 6.