Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán và đáp án

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi minh hoạ THPT quốc gia năm 2020 môn Toán.

Ngày 3/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi minh hoạ môn Toán THPT quốc gia năm 2020 như sau:

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2020 Môn Toán - Ảnh 1.

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2020 Môn Toán - Ảnh 2.

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2020 Môn Toán - Ảnh 3.

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2020 Môn Toán - Ảnh 4.

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2020 Môn Toán - Ảnh 5.

Gợi ý đáp án môn Toán do giáo viên của Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện:

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2020 Môn Toán - Ảnh 6.