Bộ GD&ĐT công bố chương trình tinh giản, không dạy một số môn

Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn các địa phương thực hiện tinh giản nội dung học để phù hợp với tình hình thực tế do dịch Vovid-19 gây ra.
Mới đây, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã có công văn gửi đến các Sở GD&ĐT ở các tỉnh, thành phố về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.

Theo đó, để phù hợp với tình hình đang diễn ra và đảm bảo việc hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, Bộ GD&ĐT đã có những hướng dẫn để các tỉnh, thành phố điều chỉnh nội dung dạy và học các môn học, cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện công văn số 5842/BGĐT-GDTrH ngày 1/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo công văn này để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung công văn trên để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục

Công văn cũng yêu cầu không tổ chức kiểm tra, đánh giá với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo công văn số 5842/BGĐT-GDTrH ngày 1/9/2011 và các nội dung “không dạy”; “không làm”; “không thực hiện”; “khuyến khích học sinh tự học” theo hướng dẫn của công văn này.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, ngày 13/3 Bộ GD&ĐT đã có quyết định về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 với các nội dung cơ bản là kết thúc năm học trước 15/7 và dời kỳ thi THPT Quốc gia đến ngày 8/8/2020.  Ngày 25/3 Bộ cũng đã có công văn hướng dẫn các Sở GD-ĐT về dạy học qua internet, truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19.

Hiện nay, các địa phương đều đã kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh qua tháng 4, thậm chí nhiều nơi còn chưa quyết định được thời gian quay trở lại trường của học sinh vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xem chi tiết chương trình tinh giản các môn TẠI ĐÂY.