Cơ hội chuyển tiếp học tập và lấy bằng cử nhân tại Mỹ dành cho sinh viên IUH

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) thông báo chương trình liên kết đào tạo 2+2, chuyển tiếp học tập tại Trường Đại học Angelo State (ASU) năm 2020 như sau:

Sinh viên (năm 3-4) Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) đã hoàn thành năm 2 chương trình đại học, tích lũy tối thiểu 60 tín chỉ với điểm trung bình (GPA) từ 2.5 trở lên (theo thang điểm hệ số 4), có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương (có cơ hội nhận học bổng 60-90% học phí). Trong trường hợp chưa đạt trình độ ngoại ngữ, sinh viên vẫn có thể chuyển tiếp sang học tại ASU với chương trình Tiếng Anh ELLI (7 tuần: IELTS 5.5-6.0 và 14 tuần: IELTS 4.5-5.0).

Chương trình đào tạo: Sinh viên chuyển tiếp học theo chương trình đào tạo chính thức của ASU. Những môn học đã hoàn thành tại IUH được xét duyệt để công nhận tại ASU (phụ lục kèm theo). Văn bằng: Bằng cử nhân do Trường Đại học Angelo State (Mỹ) cấp.

Xem chi tiết điều kiện, học phí, học bổng (60-90%) tại đây: http://bit.ly/iuhasu

Các chuyên ngành đang học tại IUH: Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Khoa học Máy tính, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Các chuyên ngành chuyển tiếp ASU: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh doanh Quốc tế, Tài chính, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Khoa học Máy tính, Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên.

Xem chi tiết điều kiện, học phí, học bổng (60-90%) tại đây: http://bit.ly/iuhasu. Điện thoại hỗ trợ: 0935 717 097 (Lê Trần Nam).