Danh sách các trường sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM để tuyển sinh năm 2020

Danh sách các trường sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM để tuyển sinh năm 2020, cập nhật 28/4/2020

A. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM (10 ĐƠN VỊ):
1. Trường Đại học Bách khoa;
2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
4. Trường Đại học Kinh tế – Luật;
5. Trường Đại học Công nghệ Thông tin;
6. Trường Đại học Quốc tế;
7. Khoa Y ĐHQG-HCM;
8. Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre;
9. Viện Đào tạo Quốc tế;
10.Trường ĐH An Giang.

B. CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM (48 ĐƠN VỊ):
1. Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng;
2. Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng;
3. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng;
4. Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng;
5. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng;
6. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh –ĐH Đà Nẵng;
7. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Đà Nẵng;
8. Trường ĐH Kinh tế TPHCM;
9. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
10.Trường Đại học Kinh tế – Tài chính;
11.Trường ĐH Nha Trang;
12.Trường Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh;
13.Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng;
14.Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long;
15.Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;
16.Trường Đại học Lạc Hồng;
17.Trường Đại học Thủ Dầu Một;
18.Trường Đại học Bình Dương;
19.Trường ĐH Hùng Vương TPHCM;
20.Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu;
21.Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An;
22.Trường ĐH Yersin Đà Lạt;
23.Trường ĐH Văn Hiến;
24.Trường ĐH Tây Đô;
25.Trường ĐH Nam Cần Thơ;
26.Trường ĐH Công nghệ Miền Đông;
27.Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
28.Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn;
29.Trường ĐH Văn Lang;
30.Trường ĐH Phan Châu Trinh;
31.Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ;
32.Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học;
33.Phân hiệu Trường ĐH Giao thông Vận tải tại TP.HCM;
34.Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM;
35.Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng;
36.Trường ĐH Khánh Hòa;
37.Trường ĐH Tây Nguyên;
38.Trường ĐH Đồng Tháp;
39. Trường ĐH Gia Định;
40. Trường ĐH Tiền Giang;
41. Trường ĐH Xây dựng Miền Trung;
42.Trường ĐH Sài Gòn;
43.Trường ĐH Tài chính –Marketing;
44. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng;
45. Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM;
46. Trường Cao đẳng Viễn Đông;
47. Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định;
48. Trường Cao đẳng Miền Nam.

Nguồn: http://cete.vnuhcm.edu.vn/