[Khoa Kế toán – Kiểm toán] Thông báo hướng dẫn đăng ký học trực tuyến

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống học tâp trực tuyến của khoa tại địa chỉ:
http://lms.faa.iuh.edu.vn/

Bước 2: vào lớp học phần cần đăng ký học trực tuyến của học kỳ này, giả sử là môn Mô phỏng kế toán:

Bước 3: Vào thực hiện khảo sát ở chủ đề: ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN


Bước 4: Hoàn tất khảo sát với thông tin đầy đủ, chính xác:

Điền mã số sinh viên của mình vào câu hỏi 1:

Chọn lớp học phần và giảng viên giảng dạy ở câu hỏi 2:

Xác nhận mình có muốn học trực tuyến hay không ở câu hỏi 3:

Bước 4: Xem kỹ bảng khảo sát 1 lần nữa trước khi bấm nút Submit Questionnaire:

Khi thấy màn hình xuất hiện cảm ơn là đã hoàn tất.

Link: https://faa.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Thong-bao-huong-dan-dang-ky-hoc-truc-tuyen-