Thời hạn học tập tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 2019

Thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, theo số 105/TB-ĐHCN ngày 21 tháng 8 năm 2019.