Mã trường, mã ngành của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cần điền đúng mã trường là IUH, và cần điền đúng mã ngành là 7480108 nếu đăng ký học ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính.

Từ ngày 15 đến 30-6, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020, đồng thời đăng ký xét tuyển Đại học. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ các thông tin để đảm bảo đăng ký dự thi chính xác.

Mã trường, mã ngành của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT) vào Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cần điền đúng mã trường là IUH:


Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH sử dụng 04 phương thức xét tuyển:

a) Xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển); Học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; Học sinh trường chuyên có điểm học lực lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ khá trở lên; Học sinh có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 31/07/2020.
b) Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.50 điểm. Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển được tính như sau: (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3. Ví dụ điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển được tính: (điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 10 + điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 môn Toán lớp 12)/3, các môn còn lại được tính tương tự.
c) Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
d) Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP.HCM tổ chức năm 2020.

Thông tin chi tiết : www.iuh.edu.vn/tuyensinh