45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đúng vào ngày này (30/4) cách đây 45 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi.

Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất sau hơn 100 năm bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt. Trong lịch sử đấu tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc ta, ngày 30/4/1975 đã trở thành một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trưa ngày 30/4/1975, cánh cổng Dinh Độc lập bị húc đổ. Đúng 11h30’, lá cờ quân Giải phóng đã tung bay ngay tại Tổng hành dinh của Chính quyền Sài Gòn trong niềm hân hoan chào đón của người dân. Từ đây, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam thống nhất một dải.

Ngày 30/4/1975 – ngày đất nước trọn niềm vui, là mốc son mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc với hoà bình, độc lập, tự do, thống nhất và phát triển.