Danh sách 132 cơ sở giáo dục Đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa thông báo Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Danh sách cập nhật đến ngày 29/02/2020 có 132 cơ sở giáo dục đại học và 7 trường cao đẳng sư phạm.

Theo danh sách này, các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước gồm 132 cơ sở giáo dục đại học và 7 trường cao đẳng sư phạm. Trong đó, có Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách 132 cơ sở giáo dục đại học
Danh sách 7 trường cao đẳng sư phạm

* Trong đó: VNU-CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội; VNU-HCM CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc gia TP.HCM; CEA-UD: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Đà Nẵng.

Ngoài ra, Cục Quản lý chất lượng giáo dục cũng công bố danh sách 7 cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Nguồn: http://toquoc.vn/