Hoạt động vận tải hành khách trên toàn quốc sẽ như thế nào từ 17/4 đến 22/4?

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản số 3655/BGTVT-VT hướng dẫn các quy định về vận tải hành khách áp dụng cho 3 nhóm tỉnh thành gồm nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp. Thời gian áp dụng các quy định này là từ 0h ngày 17/4 đến hết 22/4.

Bộ GTVT cho biết, các hướng dẫn về vận tải hành khách dựa trên nguyên tắc phân nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III).

Theo đó, với vận tải hành khách nội tỉnh sẽ căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4, trong đó giao: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng (Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải) theo các cấp độ (yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành phố).

Với vận tải liên tỉnh, các quy định áp dụng cho từng lĩnh vực như sau:

Lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải

-Các tỉnh thuộc nhóm I, nhóm II: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16. Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Trường hợp hành khách là người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

– Các tỉnh thuộc nhóm III: chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm III với nhau theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Về đường bộ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn.

+ Về đường thủy nội địa: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý.

+ Về hàng hải: Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý.

Lĩnh vực hàng không

Các đường bay Hà Nội – TP.HCM và ngược lại (HAN -SGN), Hà Nội – Đà Nẵng và ngược lại (HAN – DAD), TP.HCM – Đà Nẵng và ngược lại (SGN – DAD), lịch khai thác cụ thể như sau:

– Đường bay HAN – SGN và ngược lại: tổng tần suất 6 chuyến/ngày.

– Đường bay HAN – DAD và ngược lại: tổng tấn suất 2 chuyến/ngày.

– Đường bay SGN – DAD và ngược lại: tổng tấn suất 2 chuyến/ngày.

Các đường bay ngoài 3 đường bay trên: Các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan.

Lĩnh vực đường sắt

Đối với tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM: chỉ được khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày (2 chuyến Hà Nội đi TP.HCM và 2 chuyến ngược lại.

– Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Bộ GTVT cho biết, sau ngày 22/4, căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi. Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung như trên.

Theo VTV