Mã trường, mã ngành, học phí của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2021

Thí sinh có thể tra cứu mã trường, mã ngành Đại học Công nghiệp TP.HCM, cùng các thông tin liên quan trên website thituyensinh.vn hoặc trên website của trường iuh.edu.vn/tuyensinh , mã trường (mã tuyển sinh) là IUH.


Hiện nay là thời điểm các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021. Thí sinh cần lưu ý ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển, vì nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được chấp nhận.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) là một trong những trường được nhiều thí sinh quan tâm, cân nhắc đăng ký xét tuyển. Thí sinh có thể tra cứu mã trường, mã ngành, cùng các thông tin liên quan trên Cổng thituyensinh.vn, hoặc trên website của trường iuh.edu.vn/tuyensinh .

Năm nay, thí sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo 1 trong 2 phương thức, trực tiếp hoặc trực tuyến. Nếu đăng ký trực tiếp bằng phiếu, thời hạn sẽ là ngày 11/5; còn nếu đăng ký trực tuyến, thời gian sẽ có thêm 5 ngày.

Với phương thức trực tiếp, thí sinh cần đăng ký tất cả thông tin trên phiếu. Thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm thu nhận hồ sơ đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Với phương thức trực tuyến, thí sinh sẽ đăng ký trực tiếp trên phiếu phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT; còn phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh trực tuyến nhiều lần trong thời gian quy định (xem hướng dẫn tại đây).

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cũng được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần. Các thí sinh phúc khảo bài thi, môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo.

Mã trường, mã ngành của IUH năm 2021

Nhà trường tuyển sinh tại 2 cơ sở đào tạo: cơ sở chính tại TP.HCM và Phân hiệu Quảng Ngãi theo 4 phương thức với đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT. Mã trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là IUH.

Cơ sở TP.HCM, nhà trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển:

1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 12-4 đến 16h ngày 15-7-2021.

– Xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

– Ưu tiên xét tuyển thẳng: thí sinh thuộc một trong các điều kiện dưới đây, đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

2. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 12-4 đến 16h ngày 15-7-2021.

Nguyên tắc xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên) trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20 điểm.

3. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

4. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 12-4 đến 16h ngày 30-7-2021.

Phân hiệu Quảng Ngãi, nhà trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển như cơ sở TP.HCM. Tuy nhiên, phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 18 điểm.


Xem chi tiết thông tin tuyển sinh IUH 2021 tại: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/

– Học phí dự kiến theo đề án tuyển sinh của Trường năm 2021 là dao động 23-25 triệu đồng/ năm (hai học kỳ) đối với hệ đại trà. Với hệ Chất lượng cao là 34 triệu đồng/ năm.