Quy định Giờ học tập và Giờ thi IUH

Bắt đầu từ học kì 1 năm học 2018-2019, Giờ học tập và Giờ thi tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (IUH) được quy định cụ thể như sau:

+ Mỗi một tiết học kéo dài 50 phút (thay vì 45 phút hiện tại). Sau 3 tiết học liên tiếp chúng ta sẽ được nghỉ giải lao 1 lần (10 phút). Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 7h sáng. Chúng ta có 5 tiết sáng, 6 tiết chiều, 4 tiết tối.

Giảng viên và sinh viên phải có mặt trong lớp (phòng) trước 5 phút. Giờ thực hành không có nghỉ giải lao.