TP.HCM: Tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất sau Tết

– Trước bối cảnh người dân từ các địa phương quay trở lại TP. Hồ Chí Minh làm việc sau Tết, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký ban hành công văn số 519/UBND-VX về tăng cường các biện pháp chống ᴅỊᴄʜ COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

Công văn đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với ᴅỊᴄʜ COVID-19, phải xem công tác phòng chống ᴅỊᴄʜ COVID-19 và các ᴅỊᴄʜ ʙỆɴʜ truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm, huy động, phân công lực lượng tham gia công tác phòng chống ᴅỊᴄʜ COVID-19 ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố phổ biến, chỉ đạo đơn vị mình và tất cả đơn vị trực thuộc, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập.

Đặc biệt tuân thủ đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn; Bố trí, sắp xếp các quy trình lao động, làm việc đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống ᴅỊᴄʜ ʙỆɴʜ, không tụ tập đông người nhưng vẫn đảm bảo nhân lực phục vụ hoạt động.

Nghiêm túc, tự giác khai báo y tế nếu đi về từ vùng ᴅỊᴄʜ, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

Công văn cũng nêu rõ, các sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở nghiêm túc thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống ᴅỊᴄʜ COVID-19 đối với các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh do UBND Thành phố ban hành, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống ᴅỊᴄʜ ʙỆɴʜ theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng chống ᴅỊᴄʜ COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” của Bộ Y tế.

Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống ᴅỊᴄʜ phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất.

Tạm ngưng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người để phòng chống COVID-19

Theo TTYT quận Tân Bình, TP.HCM: Ngày 20/02/2021, sau khi nhận được thông tin về việc chùa Viên Giác (quận Tân Bình) tổ chức lễ cầu an, tập trung đông người, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống ᴅỊᴄʜ COVID-19, trung tâm Y tế quận đã báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống ᴅỊᴄʜ quận Tân Bình và đã tiến hành làm việc với Trụ trì chùa Viên Giác về sự việc này.

Theo đó, ngày 19/02, chùa Viên Giác tổ chức lễ cầu an, trong thời gian lễ diễn ra, chùa đã có hướng dẫn phật tử đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào chùa. Tuy nhiên, số lượng phật tử tham dự đã vượt quá dự kiến, dẫn đến việc tập trung đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng chống ᴅỊᴄʜ COVID-19.

Qua quá trình làm việc, UBND quận Tân Bình đã nhắc nhở và yêu cầu chùa Viên Giác tạm ngưng các hoạt động tôn giáo tập trung quá 20 người, thực hiện đúng quy định phòng, chống ᴅỊᴄʜ ʙỆɴʜ COVID-19, đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn, tuân thủ thông điệp 5K.

Đồng thời, Trung tâm Y tế quận đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ Ban trị sự chùa Viên Giác và các thành viên liên quan (32 mẫu) và cũng cử nhân sự giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác tuân thủ các quy định trong phòng, chống ᴅỊᴄʜ Covid-19 của chùa Viên Giác trong những ngày tới.

Nguồn https://suckhoedoisong.vn/tphcm-nang-muc-canh-giac-cao-nhat-doi-voi-dich-covid-19-n187097.html
Link https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-tiep-tuc-nang-muc-canh-giac-cao-nhat-doi-voi-dich-covid–19-14983.html