Trung tâm tin học IUH thông báo chiêu sinh tháng 5/2020 (cấp tốc)

Trung tâm tin học IUH thông báo chiêu sinh tháng 5/2020 (cấp tốc) chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Với 76 tiết, học phí 1tr/ khóa, khai giảng thường xuyên, ghi danh tại A1.1 (khoa CNTT). Đầu tháng 5/2020 học – đầu tháng 6/2020 thi (dự kiến).

* Các chứng chỉ tin học ứng dụng ABC đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Nguồn: http://cit.iuh.edu.vn/[email protected]