Từ 3.5: SV mang bầu được nghỉ học tạm thời và bảo lưu không cần điều kiện

Nội dung này có trong Quy chế đào tạo trình độ đại học (ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ tháng 5.

Ngày 3/5, Quy chế đào tạo trình độ đại học (ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính thức có hiệu lực. Theo quy chế mới này, Bộ GD&ĐT quy định sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

1. Được điều động vào lực lượng vũ trang;

2. Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế; (Nội dung mới bổ sung)

3. Bị ốm, ᴛʜᴀɪ sản hoặc ᴛᴀɪ ɴẠɴ phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám ʙỆɴʜ, chữa ʙỆɴʜ có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

4. Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.

Theo đó, thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức theo quy định của Quy chế. Cụ thể, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo.

Trong khi đó, quy định cũ tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT chỉ quy định cho sinh viên bị ốm hoặc ᴛᴀɪ ɴẠɴ buộc phải điều trị thời gian dài có giấy xác nhận của cơ quan y tế mới thuộc diện sinh viên được tạm thời nghỉ học và bảo lưu kết quả. Như vậy, từ hôm nay, sinh viên nữ mang ᴛʜᴀɪ cũng sẽ là đối tượng nằm trong quy định này.

Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Bên cạnh đó, với sinh viên xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật, những sinh viên này muốn quay trở lại học phải dự tuyển đầu vào như những thí sinh khác. Theo đó, quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét nghỉ học tạm thời, tiếp nhận trở lại học và cho thôi học; việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên xin thôi học.

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, google image)
Nguồn https://kenh14.vn/moi-sinh-vien-mang-thai-duoc-nghi-hoc-tam-thoi-va-bao-luu-ket-qua-hoc-tap-khong-can-dieu-kien-20210503164454767.chn
Link https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/sinh-vien-mang-thai-bao-luu-ket-qua-186-29823-article.html