Browsing Category

Sống

Lứa 9X đầu tiên bước sang độ tuổi 30: Đáng sợ hơn cả thất nghiệp là 30 tuổi rồi vẫn không biết “đi…

Tôi muốn nói một điều rằng: Sở dĩ bạn có những thái độ tiêu cực ở độ tuổi này, có lẽ bởi phương pháp của bạn không đúng. Trên mạng có một câu hỏi được đặt ra như sau: lứa 9X đầu tiên, trạng thái hiện tại của các bạn là gì? Có một câu…