Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ Văn và đáp án

Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn Ngữ Văn

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn Ngữ Văn - Ảnh 1.

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn do giáo viên của Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn Ngữ Văn - Ảnh 2.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn Ngữ Văn - Ảnh 3.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn Ngữ Văn - Ảnh 4.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn Ngữ Văn - Ảnh 5.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn Ngữ Văn - Ảnh 6.