Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học và đáp án

Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa cho tất cả các môn

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa cho môn Sinh:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học - Ảnh 1.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học - Ảnh 2.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học - Ảnh 3.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học - Ảnh 4.

Gợi ý đáp án môn Sinh học do giáo viên của Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện:

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 Môn Sinh học - Ảnh 5.