[Khoa Quản trị Kinh doanh] Thời gian tổ chức giảng dạy qua mạng từ ngày 6/4/2020

Căn cứ theo thông báo của trường số ra 33/TB-ĐHCN và thông tin trên trang “Danh sách các lớp học phần giảng dạy trực tuyến (từ ngày 06/04/2020)” của phòng đào tạo. Khoa Quản trị kinh doanh xin trích thông tin đăng lại như sau:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sinh viên vẫn chưa thể tập trung trở lại Trường để học tập theo tiến độ học kỳ 2 năm học 2019-2020. Nhằm tạo điều kiện đặc biệt đối với sinh viên năm cuối không bị gián đoạn, Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai giảng dạy qua mạng.

Thời gian tổ chức giảng dạy qua mạng từ ngày 06/04/2020. Sinh viên có thể xem chi tiết các lớp được tổ chức qua mạng tại địa chỉ http://pdt.iuh.edu.vn hoặc vào cổng thông tin sinh viên https://sv.iuh.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

Sinh viên cần theo dõi lịch học, chuẩn bị không gian và phương tiện học tập tốt nhất để tham gia các lớp học qua mạng. Trong trường hợp sinh viên không thể tham gia lớp qua mạng. Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy các lớp học phần này khi sinh viên toàn trường đi học trở lại.

Link: http://fba.iuh.edu.vn/thong-bao/thoi-gian-to-chuc-giang-day-qua-mang-tu-ngay-6-4-2020/