Quy định về việc kiểm tra đầu vào, học và chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên IUH

Quy định về việc kiểm tra đầu vào, học và chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minhqdta1

Văn bản này quy định về việc học tiếng Anh; tổ chức thi, đánh giá và phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên; tổ chức các lớp học phần tiếng Anh 1, tiếng Anh 2; điều kiện miễn học, miễn thi và chuẩn đầu ra tiếng Anh trước khi tốt nghiệp. Quy định này áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy nhập học năm 2017, không thuộc loại hình đào tạo chất lượng cao và không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh.

Các bạn sinh viên vui lòng đọc kĩ nội dung quy định: Kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa, Các học phần tiếng Anh 1, tiếng Anh 2; Chuẩn tiếng Anh trong quá trình học; Chuẩn tiếng Anh đầu ra; Công nhận tương đương các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; Kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ; Tổ chức giảng dạy tiếng Anh (khoa Ngoại ngữ); Thi cấp chứng chỉ TOEIC …
qdta2

qdta4