Thông báo danh sách SV nhận học bổng HK1/2019-2020 (dự kiến)

Các bạn sinh viên xem danh sách dự kiến nhận học bổng Học kì 1 năm học 2019-2020 (danh sách dự kiến).

Nếu có các thắc mắc cần phản hồi – điều chỉnh sai sót, sinh viên vui lòng email đầy đủ thông tin (Họ tên, MSSV, Lớp, nội dung chi tiết) về email của giáo vụ khoa/viện của bạn để được giải đáp. Các bạn có thể vào website khoa để kiếm email, số điện thoại.
Link download danh sách học bổng ở đây, file Excel.
Thời gian: Trước ngày 12/04/2020 . Kì 1 này bắt đầu áp dụng: Rớt Tiếng Anh 1,2 trong kì xét là dính “quy định môn bị F (rớt) trong kì”. Nên khá nhiều bạn năm 3 mà rớt Tiếng Anh 2 sẽ không có trong danh sách này.
Phòng Đào tạo giải quyết mọi thắc mắc về kết quả học tập và mức học bổng; (0283.9851 932)

Phòng Công tác sinh viên giải quyết thắc mắc về kết quả rèn luyện 0283.8940390 – 136; 138
Tham khảo Quy định xét cấp học bổng Sinh viên Công nghiệp (IUH) từ năm 2019
Lưu ý: nhớ check điểm rèn luyện của học kì được xét trên web Đoàn nha. Có gì sai sót báo với BCH Đoàn khoa.