[Update] Danh sách các lớp học phần giảng dạy trực tuyến (từ ngày 06/04/2020)

Phòng Đào tạo thông báo [Update] Danh sách các lớp học phần giảng dạy trực tuyến (từ ngày 06/04/2020)

Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên: sv.iuh.edu.vn để cập nhật lịch học. Download và cài đặt phần mềm zoom để kết nối tại https://zoom.us/download

Nguồn: http://pdt.iuh.edu.vn/thong-bao/danh-sach-cac-lop-hoc-phan-giang-day-truc-tuyen-tu-ngay-06-04-2020/