Browsing Tag

Xét tốt nghiệp IUH

Điều kiện Xét và Công nhận tốt nghiệp IUH 2019

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp: – Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. – Tích lũy đủ số học phần quy…