“9 KHÔNG” cho học sinh, sinh viên trong mùa dịch COVID

NDĐT- GS,TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, chuyên gia tâm lý học, chia sẻ 9 điều học sinh không nên làm trong mùa dịch Covid-19. Đây là một nội dung được thực hiện trong chương trình “Đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong mùa Covid-19” do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thực hiện.