Cho phép các trường đại học công nhận kết quả học trực tuyến

Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm có quyền quyết định công nhận kết quả học tập tích lũy trong thời gian sinh viên nghỉ do Covid-19.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc vừa ký công văn gửi các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm về việc bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, với những học phần được tổ chức trên hệ thống đào tạo trực tuyến (hệ thống quản lý học tập – LMS, quản lý nội dung học tập – LCMS), phải có đầy đủ học liệu và hệ thống mô phỏng thí nghiệm theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Hiệu trưởng các trường căn cứ vào đó để quyết định công nhận kết quả tích lũy cho sinh viên theo chương trình đào tạo chính quy và vừa học vừa làm.

Để kết quả học được công nhận, các trường phải giám sát được quá trình tổ chức đào tạo, có hệ thống thi và kiểm tra đánh giá trực tuyến đảm bảo trung thực, khách quan theo yêu cầu chuẩn đầu ra của từng học phần, lưu được hồ sơ quản lý học tập của từng sinh viên.

Cho phép các trường đại học công nhận kết quả học trực tuyến - 1

Bộ GD&ĐT cho phép các trường đại học cộng nhận kết quả học trực tuyến của sinh viên nếu đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo.

Đối với những học phần chỉ tổ chức đào tạo qua các công cụ dạy học trực tuyến như Microsoft Teams, Zoom, Google meeting, việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần chỉ được tiến hành khi thực hiện đầy đủ khối lượng học tập của học phần.

Nếu khối lượng kiến thức chưa đủ, khi quay trở lại học tập trung, các trường phải dạy bù để đánh giá, công nhận kết quả học tập tích luỹ theo quy định hiện hành.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh các trường chưa cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến cần xây dựng phương án, kế hoạch học tập phù hợp ngay trong thời gian sinh viên nghỉ phòng chống Covid-19 để sớm ổn định hoạt động của trường và ổn định tâm lý cho người học.

“Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo bảo đảm chương trình, chất lượng đao tạo và chịu trách nhiệm giải trình, quản lý và lưu trữ thông tin liên quan đến học phần tổ chức đào tạo trực tuyến nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra”, Bộ GD&ĐT đề nghị.

Ngày 13/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Công văn hướng dẫn các cơ sở đào tạo triển khai đào tạo từ xa đối với các khoá đào tạo chính quy, vừa làm vừa học nhằm ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-2019.

Nguồn https://vtc.vn/giao-duc/cho-phep-cac-truong-dai-hoc-cong-nhan-ket-qua-hoc-truc-tuyen-ar535312.html