Học phí Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2021

Học phí tham khảo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập tự chủ tài chính, trực thuộc Bộ Công Thương. Do đó học phí của trường sẽ có xu hướng gia tăng hàng năm.

Mức học phí của trường so với các trường tự chủ tài chính khác cũng ở mức tương đương, mức khá.

Theo đề án tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2021 thì: Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

Chương trình đại trà: Khối kinh tế 23.000.000 đồng, khối công nghệ 25.000.000 đồng, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm không quá 10%. Một năm có 2 học kỳ, sinh viên sẽ đóng học phí theo học kỳ.

Chương trình chất lượng cao: sẽ có chênh lệch (hơn) với đại trà tầm 10 triệu.

Như vậy có thể thấy mức học phí Trường đại học công nghiệp TP.HCM không quá cao so với cơ sở vật chất hiện đại, khang trang của trường. Với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì trước khi lựa chọn đăng ký vào trường các em cần cân nhắc kỹ điều kiện kinh tế gia đình mình và trao đổi trước với các bậc phụ huynh để đảm bảo về mặt tài chính trong quá trình học tập.