Học sinh TP.HCM được cấp khẩu trang miễn phí, trong 3 tháng

TP.HCM sẽ cung cấp khẩu trang không thu phí đến học sinh, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TP ngay khi đi học trở lại.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về kế hoạch hỗ trợ khẩu trang cho các đối tượng theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27-3 của HĐND.

Đối tượng được hỗ trợ khẩu trang gồm các thành phần sau:

Học sinh, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (học phổ thông) đang theo học tại các trường trên địa bàn TP.

Học viên, học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp khác.

Công nhân vệ sinh (thu gom rác, vận chuyển rác, quét đường, thoát nước) làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích 22 quận, huyện.

Khẩu trang được cấp phát là khẩu trang vải có kháng khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng 10 lần.

Số người cần hỗ trợ là 1.430.302. Trong đó học sinh, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (học phổ thông) là 1.255.423; sinh viên, học sinh, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 168.030 người; công nhân vệ sinh: 6.849 người.

Mỗi người sẽ được hỗ trợ chín cái, trong thời gian ba tháng. Như vậy tổng số lượng khẩu trang cần hỗ trợ là 12.872.718 cái.

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND yêu cầu các sở thực hiện một số nội dung sau:

Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế dự trù kinh phí và thực hiện quyết toán. Tổng hợp số lượng người được cấp khẩu trang không thu phí theo nghị quyết; thống nhất phương án cung cấp kịp thời đến các đối tượng được hỗ trợ. Sở phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP chuẩn bị đủ nguồn hàng khẩu trang, đảm bảo chất lượng; triển khai cung cấp kịp thời đến các đối tượng được hỗ trợ.

Về Sở Tài chính, yêu cầu thẩm định dự toán, bố trí nguồn kinh phí thực hiện, trình UBND TP xem xét, quyết định.

Đối với Sở Y tế, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương thực hiện chỉ định thầu đơn vị cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn không thu phí phục vụ phòng, chống dịch của Sở Công Thương. Sở Y tế hướng dẫn Sở Công Thương các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn không thu phí phục vụ phòng, chống dịch theo quy định.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổng hợp số lượng học sinh đang theo học trên địa bàn TP được cấp khẩu trang không thu phí; đảm bảo đúng đối tượng. Sở phối hợp với Sở Công Thương lập phương án và thực hiện cung cấp kịp thời đến các đối tượng được hỗ trợ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần phải tổng hợp số lượng học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP được cấp khẩu trang không thu phí, đảm bảo đúng đối tượng. Phối hợp với Sở Công Thương lập phương án và thực hiện cung cấp kịp thời đến các đối tượng được hỗ trợ.

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP, Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích 22 quận, huyện phải tổng hợp số lượng công nhân được cấp khẩu trang không thu phí; đảm bảo đúng đối tượng.

Link https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/di-hoc-lai-hoc-sinh-tphcm-duoc-cap-khau-trang-mien-phi-908276.html