IUH hướng dẫn quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020

Hướng dẫn hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Các bạn tân sinh viên chú ý: giờ các bạn là “sinh viên” rồi nhé, bỏ qua mấy mục liên quan tới “học sinh” nhé.

Thời gian nộp hồ sơ học kỳ 2, được điều chỉnh do dịch Covid-19: