Kế hoạch thi chứng chỉ TOEIC ngày 27/06/2020

Khoa Ngoại ngữ thông báo Kế hoạch thi chứng chỉ TOEIC ngày 27/06/2020

IIG tổ chức thi TOEIC tại IUH:

Ngày thi: 27/06/2020

Đăng ký: từ 04/05/2020 – 13/06/2020

Lệ phí thi: 910.000 đồng

Khi đi đăng ký sv mang theo:

3 tấm hình (3×4)
1 bản photo CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport
Mang theo bản gốc CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport đưa văn phòng khoa kiểm tra trước khi đăng ký thi (để tránh tình trạng đăng ký xong không được thi).

Mọi chi tiết liên hệ văn phòng khoa Ngoại ngữ (tầng trệt nhà B).