Kiểm tra y tế toàn bộ người ra vào TP.HCM chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị 16 cách ly toàn xã hội, TP.HCM sẽ triển khai 62 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định về việc tổ chức chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, có 62 chốt, trạm kiểm dịch được lập nằm ở các cửa ngõ ra, vào TP, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp các phương tiện giao thông ra, vào TP. Trong đó gồm 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ.

Ngoài danh sách chốt, trạm trên, TP cũng giao UBND quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát đường mòn, lối mở, bến thủy nội địa tiếp giáp các tỉnh.

Kiểm tra y tế toàn bộ người ra vào TP.HCM chống dịch Covid-19
TP.HCM sẽ lập 62 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Thời gian hoạt động 24/24 kể từ ngày ký quyết định đến ngày 15/4 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch Covid-19.

TP giao Công an TP phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát tại 16 chốt, trạm chính (cấp thành phố). Giao Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận – huyện tổ chức lực lượng, thực hiện việc kiểm soát tại 46 chốt, trạm phụ (cấp quận – huyện).

Về thành phần tham gia, tại 16 chốt, trạm chính cấp thành phố sẽ có lực lượng Công an TP, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP, Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.

46 chốt, trạm cấp quận- huyện có lực lượng công an, y tế, dân quân.

Ngoài ra, TP cũng đề nghị Cục quản lý thị trường TP phối hợp tham gia kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 cấp TP. Giao lực lượng công an làm Tổ trưởng tại các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19.

Kiểm tra y tế toàn bộ người ra vào TP.HCM chống dịch Covid-19
Người dân ra vào TP.HCM sẽ được kiểm dịch y tế đề phòng dịch Covid-19 lây lan

Về nhiệm vụ, lực lượng chốt chặn tại 62 chốt, trạm sẽ kiểm soát việc chấp hành các quy định của Thủ tướng và của ngành Y tế về phòng chống dịch của người dân.

Kiểm tra, giám sát việc hạn chế ra, vào TP đối với người và phương tiện, thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với người ra, vào TP; Kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người ra, vào TP theo hướng dẫn của ngành y tế và của các cơ quan có thẩm quyền.

Xử lý, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật phòng chống dịch bệnh.

Kiểm tra y tế toàn bộ người ra vào TP.HCM chống dịch Covid-19
Lực lượng Công an sẽ được TP giao làm Tổ trưởng tại các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19.

TP giao Công an TP chủ trì, xây dựng  phương án, kế hoạch phân công lực lượng, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19.

Giao Sở Y tế bảo đảm các điều kiện trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát dịch.

Giao Sở Tài chính thực hiện việc phân bổ kinh phí, hướng dẫn việc dự trù, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ cho việc kiểm soát dịch bệnh tại các chốt, trạm kiểm soát.

Link: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/cach-ly-toan-xa-hoi-kiem-tra-y-te-nguoi-ra-vao-tp-hcm-chong-dich-covid-19-630666.html