Thay đổi lịch sử về thi THPT 2020: Những điểm mới đáng nói

Sau 4 năm tổ chức, kỳ thi THPT quốc gia chính thức chấm dứt vai trò lịch sử năm 2020. Năm nay, kỳ thi quan trọng nhất với số lượng thí sinh tham gia đông nhất đã được đổi tên, cùng với đó là thay đổi hoàn toàn bản chất: Kỳ thi tốt nghiệp THPT.