Thêm trường ĐH cho sinh viên nghỉ đến tháng 6

Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) tiếp tục học online đến tháng 6. Nhà trường đánh giá kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước diễn biến khả quan, nhiều trường đại học đã thông báo kế hoạch tập trung sinh viên từ đầu tháng 5.

Tuy nhiên, một số trường quyết định tiếp tục hoàn thành chương trình năm học này bằng hình thức online hoặc lùi lịch học tập trung đến tháng 6.

Cụ thể, ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo cho sinh viên hệ đại học tiếp tục học online đến ngày 19/6. Đây cũng là thời điểm kết thúc việc học chuyên môn của hệ đại học.

Với chương trình thạc sĩ, trường tổ chức dạy trực tuyến đến 16/8. Nếu dịch bệnh kết thúc trước thời gian này, trường sẽ thông báo cho học viên trở lại.

Ngoài ra, trường cũng thông báo đánh giá kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến. Các học phần do trường tổ chức bậc đại học sẽ đánh giá kết quả học tập bằng bài tập lớn. Hình thức đánh giá đối với lớp thạc sĩ là tiểu luận.

ĐH Thương mại, Hà Nội, cũng cho sinh viên đại học chính quy tiếp tục học và thi kết thúc học phần học kỳ II bằng hình thức trực tuyến, kể cả học phần thực hành và giáo dục thể chất.

Đối với học kỳ III, trường dự kiến tổ chức học online hoặc trực tiếp nếu tình hình dịch cho phép.

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (năm nhất, hai), hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2, liên thông sẽ quay lại học tập trung tại trường từ ngày 4/5.

ĐH Kinh tế TP.HCM cũng thông báo cho sinh viên đại học tiếp tục học online đến ngày 22/6.

Thời gian này, giảng viên, sinh viên có nhu cầu học tập, củng cố kiến thức theo hình thức tập trung, sẽ được trường bố trí phòng học đảm bảo giãn cách dạy theo quy định chung.

Bậc sau đại học, các lớp nghiên cứu sinh sẽ được ưu tiên học tập trung từ ngày 8/5. Các lớp cao học học tập trung theo lịch giảng viên từ 11/5.

Nguồn: https://zingnews.vn/them-truong-dai-hoc-cho-sinh-vien-nghi-den-thang-6-post1079573.html