THÔNG BÁO VỀ VIỆC DẠY HỌC ONLINE MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1, KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2 VÀ MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ 3,

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DẠY HỌC ONLINE MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1

Hiện nay khoa Kế toán – Kiểm toán đã mở lớp online môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (Lớp 420300137301 – HTTT1-DH12TT-GH-420300137301-HTTTKT1-DHKTKT12A) để tạo điều kiện cho các em sinh viên hoàn thành môn học trong thời gian nghỉ dịch bệnh. Tính cho đến nay, số lượng sinh viên đăng ký học đã khá đầy đủ, chỉ còn một số ít sinh viên chưa đăng ký. Do đó, khoa gởi thông báo đến các bạn sinh viên chưa đăng ký học online môn Hệ thống thông tin kế toán 1, khoa sẽ gia hạn thời gian đăng ký học online đến hết ngày thứ 6 ngày 15/4/2020, các em sinh viên hãy cố gắng sắp xếp để học online, khoa sẽ tổ chức dạy online để các em hoàn thành môn học trước khi nhà trường tổ chức dạy lại khi hết dịch bệnh. Đối với các em không đăng kí học online thì các em sẽ được bảo lưu học môn này trong thời gian tới khi khoa có mở lớp offline.

Mọi thắc mắc nếu có các em vui lòng liên hệ admin LMS: Cô Diễm Hương – 0944.266.868 Hoặc thầy Quân – 0983.125.672.

Hiện nay khoa Kế toán – Kiểm toán đã mở lớp online môn Kiểm toán báo cáo tài chính 2 (Lớp của Thầy Huỳnh Huy Hạnh) và Kế toán quốc tế 3 (Lớp của Cô Nguyễn Thị Thúy Hạnh). Tính cho đến nay, số lượng sinh viên đăng ký học đã khá đầy đủ, chỉ còn một số ít sinh viên chưa đăng ký. Do đó, khoa gởi thông báo đến các bạn sinh viên chưa đăng ký học online môn Kiểm toán báo cáo tài chính 2 và Kế toán quốc tế 3, khoa sẽ gia hạn thời gian đăng ký học online đến hết ngày thứ 6 ngày 15/4/2020, các em sinh viên hãy cố gắng sắp xếp để học online, khoa sẽ tổ chức dạy online để các em hoàn thành môn học trước khi nhà trường tổ chức dạy lại khi hết dịch bệnh. Đối với một vài bạn sinh viên không đăng kí học online được, khoa sẽ ghép học trực tiếp chung với lớp khác khi nhà trường tổ chức dạy học trở lại sau hết dịch bệnh.
Mọi thắc mắc nếu có các em vui lòng liên hệ admin LMS: Cô Diễm Hương- 0944266868 Hoặc Thầy Huy Hạnh – 0986319391, Cô Thúy Hạnh – 0964056008

Nguồn: https://faa.iuh.edu.vn/