Tổng hợp danh sách sinh viên gửi phản hồi học bổng HK1 năm học 2019-2020 về khoa

Chào các em sinh viên khoa Kế toán Kiểm toán,

Đã hết thời hạn phản hồi ý kiến học bổng HK1_2019-2020 về khoa, nay khoa KTKT tổng hợp các ý kiến thắc mắc của các em về học bổng để gửi Phòng Đào tạo kiểm tra lại, các em kiểm tra tên theo file đính kèm bên dưới, nếu có phản hồi về khoa mà không có trong danh sách thì các em phản hồi gấp về khoa, hạn chót đến 11h ngày 15/04/2020.

SĐT liên lạc (khoa Kế toán Kiểm toán) vấn đề học bổng: 09479.09579

Các bạn sinh viên khoa khác, vui lòng theo dõi thông báo của giáo vụ khoa/ viện chủ quản.