TP.HCM: 18 trường ĐH cho sinh viên nghỉ học từ 10/5

Do ᴅỊᴄʜ Covid-19 phức tạp, hàng chục trường ĐH ở phía Nam cho sinh viên nghỉ học tập trung từ 10/5, chuyển qua học trực tuyến.

1. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nghỉ học trực tiếp, chuyển sang dạy học trực tuyến từ 10/5 theo thời khóa biểu hiện tại cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động học tập về thực hành, thí nghiệm diễn ra bình thường, đảm bảo an toàn. Các hoạt động khác của trường diễn ra bình thường theo kế hoạch. Nhà trường khuyến cáo sinh viên không di chuyển khỏi nơi đang cư trú. Viên chức, người lao động, người học tiếp tục thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng chống ᴅỊᴄʜ của Bộ Y tế.

2. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM yêu cầu những môn học sắp kết thúc, các khoa/bộ môn tăng cường giảng dạy đến hết ngày 09/5, kể cả cuối tuần và buổi tối.

Các môn học kéo dài sau ngày 09/5 chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến. Đối với những môn học buộc phải học trực tiếp, các khoa/bộ môn đăng ký với phòng Đào tạo và phòng Sau đại học để được hướng dẫn cụ thể về hình thức giảng dạy trực tuyến.

Nhà trường tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thực tập thực tế hoặc các sinh hoạt tập trung đông người không thật sự cần thiết hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

3. Trường ĐH Quốc tế chuyển sang hình thức học trực tuyến kể từ 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

4. Trường ĐH Công nghệ thông tin yêu cầu tất cả các lớp được chuyển sang học trực tuyến từ ngày 10/5, trừ lớp lý thuyết môn trí tuệ nhân tạo, thực hành cần thiết bị chuyên dụng, giáo dục thể chất, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ môn ngoại ngữ nhưng đảm bảo yêu cầu 5K.

Nhà trường yêu cầu sinh viên hạn chế tối đa vào trường. Các hoạt động như xét tốt nghiệp, xác minh văn bằng – chứng chỉ trong khả năng có thể đều chuyển sang hình thức trực tuyến.

5. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến đối với tất cả các hệ đào tạo từ ngày 6/5.

6. Trường ĐH Kinh tế Luật tạm ngưng các hoạt động dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 10/5 và chuyển qua trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Lịch thi học kỳ II vẫn diễn ra bình thường, trong trường hợp ᴅỊᴄʜ Covid-19 phức tạp, trường sẽ có thông báo điều chỉnh.

Trường yêu cầu người học hạn chế đi khỏi nơi cư trú, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K. Giảng viên dạy online theo thời khóa biểu đúng tiến độ.

7. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM yêu cầu sinh viên cao đẳng, đại học chính quy các chương trình đại trà và liên thông thực hiện chuyển hình thức giảng dạy học tập trực tiếp tại trường sang hình thức giảng dạy trực tuyến đối với các lớp lý thuyết. Tạm dừng thực hành/thực tập từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

Việc tổ chức thi cuối học kỳ II tiếp tục thi theo lịch đã công bố. Nhà trường sẽ tổ chức đảm bảo về giãn cách, yêu cầu cán bộ coi thi, sinh viên và các thành viên tham gia phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu về phòng chống ᴅỊᴄʜ Covid-19 của nhà nước, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Các hoạt động giảng dạy và học tập đối với học viên bậc sau đại học sẽ chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo. Riêng các hội động bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ đã có lịch làm việc thì làm việc bình thường, tuân thủ đúng các biện pháp phòng ᴅỊᴄʜ.

8. Trường ĐH Luật TP.HCM cho sinh viên các lớp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học mở tại TP.HCM tạm ngưng việc học trực tiếp trên lớp chuyển sang học trực tuyến từ ngày 10/5. Việc quyết định thời điểm cho sinh viên trở lại học tập trung sẽ được nhà trường thông báo trước ít nhất là 3 ngày.

Riêng học phần giáo dục thể chất (bơi lội và cầu lông) sẽ được tạm ngưng dạy và học trực tiếp, không bố trí giảng dạy và học tập trực tuyến, nhà trường sẽ bố trí lịch giảng, học bù cho sinh viên ngay khi có thông báo cho sinh viên trở lại.

Sinh viên các lớp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học mở tại TP.HCM có lịch thi kết thúc học phần từ ngày 10/5 sẽ được hoãn thi. Việc bố trí lại lịch thi mới của các môn phải hoãn thi cho sinh viên sẽ được nhà trường thông báo trước ít nhất là 5 ngày.

9. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tạm ngưng các hoạt động dạy – học lý thuyết và các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các hoạt động thí nghiệm, thực hành, thực tập, tham quan thực tế, đồ án, khóa luận,…các Khoa/Viện có thể cân nhắc, chủ động lựa chọn hình thức, cách thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống ᴅỊᴄʜ Covid-19 đặc biệt là yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Đối với các hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá học phần vẫn thực hiện theo lịch thi đã được công bố.

10. Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II không học tập trung từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới. Tạm hoãn thi kết thúc học phần các lớp, ngay khi được phép học trực tiếp tại trường sẽ thi ngay.

11. Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM chuyển dạy học trực tuyến từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Các lớp có lịch thi học phần từ ngày 10/5 chuyển sang thi online

12. Trường ĐH Tôn Đức Thắng thực hiện học tập các môn lý thuyết theo hình thức trực tuyến từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các môn học thí nghiệm, thực hành, đồ án, bảo vệ đề cương, luận văn… học tập trực tiếp theo thời khóa biểu nhưng đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Sinh viên tham gia kiểm tra quá trình, giữa kỳ, thi cuối kỳ theo kế hoạch và thông báo đã ban hành

13. Trường ĐH Y Dược TP.HCM yêu cầu tạm ngưng các hoạt động dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 10/5 tới cho đến khi có thông báo mới.

Các khoa, phòng sắp xếp kế hoạch học tập trực tuyến cụ thể và thông báo đến sinh viên, học viên.

Với các hoạt động dạy học không thể thực hiện theo hình thức trực tuyến (thí nghiệm, thực tập), các đơn vị chịu trách nhiệm quyết định hình thức học tập, cách thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống ᴅỊᴄʜ Covid-19.

Riêng viên chức và người lao động vẫn làm việc bình thường.

14. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tạm ngưng các hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường. Các lớp học lý thuyết chuyển sang dạy học trực tuyến. Các lớp thực hành, thí nghiệm học bình thường nhưng đảm bảo các biện pháp phòng chống ᴅỊᴄʜ Covid-19 theo nguyên tắc 5K và quy định hiện hành.

15. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM toàn thể sinh viên, học sinh và học viên tất cả các khóa đào tạo được nghỉ học tập, hoãn thi tập trung tại trường kể từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

Riêng các môn kiến tập, thực tập ngoài trường, trưởng khoa đào tạo căn cứ tiến độ cân nhắc quyết định cho sinh viên tiếp tục thực hiện hay nghỉ phù hợp với tình hình thực tế tuy nhiên phải đảm bảo công tác phòng chống ᴅỊᴄʜ Covid-19 an toàn tuyệt đối cho sinh viên và giảng viên và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về quyết định của mình.

16. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chuyển các lớp lý thuyết học trực tuyến.

Đối với sinh viên thực tập lâm sàng tại bệnh viện và thực tập labo tại trường, lớp cao học và lớp CME nhóm nhỏ vẫn tiến hành bình thường nhưng đảm bảo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế.

Nhà trường yêu cầu sinh viên, cán bộ giảng viên khai báo y tế đầy đủ.

17. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chuyển các lớp học lý thuyết, giáo dục quốc phòng (lý thuyết) sang học trực tuyến

Những lớp thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng (thực hành), giáo dục thể chất vẫn đến trường nhưng phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và “5K” của Bộ Y tế.

18. Trường ĐH Văn Hiến, điều chỉnh lịch thi lịch thi kết thúc học phần từ ngày 04/05 đến ngày 08/05 sang từ ngày 17/5 đến ngày 22/5.

Lịch thi từ ngày 10/5 đến ngày 15/5 vẫn diễn ra bình thường.

(Tiếp tục cập nhật)

Lê Huyền