Từ 1/5 “TỊCH THU VĨNH VIỄN” phương tiện bị tạm giữ quá 30 ngày mà chủ không đến nhận

Xe bị tạm giữ quá 30 ngày mà chủ xe không đến nhận, cảnh sát có quyền tịch thu, bán đấu giá để sung công quỹ. Đây cũng là nội dung được nêu trong nghị định 31 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, có hiệu lực từ 1/5/2020.

Cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Theo nghị định 31 nêu rõ trong 3 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm, cảnh sát phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở.

Cũng theo quy định mới này thì việc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng được rút ngắn chỉ còn một lần.

Như vậy, trong trường hợp hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối nhưng người vi phạm không đến nhận tang vật, phương tiện thì cảnh sát có quyền tịch thu, bán đấu giá để sung công quỹ.

Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ – đường sắt TP.HCM, có nhiều nguyên nhân người vi phạm chọn cách không nộp phạt để nhận lại phương tiện như: mức phạt do lỗi vi phạm cao, thậm chí cao hơn rất nhiều lần so với giá trị phương tiện, do người vi phạm ở xa…

Tinzone (Theo báo Thanh Niên)